Ar tikrai pakankamas yra natūralus vėdinimas be priverstinės ventiliacijos (pavyzdžiui, gretimame kotedže yra standartinė ventiliacija, tai vasarą ar ilgesniam laikui išvykus ir, žinoma, uždarius langus, oras būna gana pridusęs)?

Natūralus vėdinimas tikrai bus pakankamas gyvenamose patalpose, kur teisingai įrengti oro šalinimo kanalai. Natūralus vėdinimas yra labiausiai paplitęs pasaulyje vėdinimo būdas. Ventiliatoriukų įrengimas dažniausiai tik sukelia chaosą vėdinamame objekte ir mažai ką tepagelbėja. Daugelis naujakurių yra įsitikinę, kad vonios kambaryje ar WC įsirengus mažą ventiliatoriuką visos vėdinimo problemos bus išspręstos. Tačiau taip nėra.

Visų pirma ventiliatoriukai importuojami į mūsų šalį iš pietinių arba šiltesnių šalių (Italijos, Ispanijos, Anglijos). Ten paprastai oro pritekėjimas yra neribojamas orlaidžių, nes vietoj lango dažniausiai yra vien žaliuzės. Taigi ventiliatoriukai veikia efektyviai šalindami didelį oro kiekį. Lietuvoje praktikuojamas ventiliatoriukų įjungimas kartu su apšvietimu atitinkamoje patalpoje. Tai iš principo yra neteisinga, nes patalpų apšviestumas visiškai nesusijęs su oro užterštumu. Paprastai vonios kambario durys esti sandarios (vėl neteisinga nuostata) ir įsijungus ventiliatoriuką besimaudant jis dirba tuščiai, nes oras nebeturi iš kur patekti vidun, kad galėtų būti ištrauktas. Tarkime, kad įrengėte ventiliatoriuką su taimeriu ar įjungimu atskirai nuo apšvietimo, išsandarinote duris, tačiau norimo efekto negalite pasiekti. Taip yra todėl, kad oro pritekėjimą kambariuose riboja orlaidės arba lango atidarymo padėtis. Jei atidarysime orlaides ar langus, kad pakaktų ventiliatoriaus našumui patenkinti pajusime, kaip greitai oras kambariuose atšąla. Kitą vertus, kai ventiliatoriukas neveikia, niekas nebesukuria traukos, vėdinimo šachtos anga būna užgriozdinta ventiliatoriaus korpusu ir vėdinimas visiškai nebevyksta. O juk patalpas reikia vėdinti pastoviai.

Jeigu jau kalbėt apie priverstinį vėdinimą, tai bene vienintelis teisingas sprendimas yra centrinio oro šalinimo ventiliatoriaus įsirengimas namo palėpėje. Taip galima pasiekti, kad oro šalinimo slėgis būtų vienodas visose patalpose iš kurių oras yra šalinamas, o naudojant specialias “Aereco” drėgmei jautrias groteles pasiekiamas idealus oro balansas su drėgmei jautriomis pritekėjimo orlaidėmis.

Jūsų kaimyniniame kotedže labai sandarūs langai, todėl juos uždarius oras į patalpas praktiškai nebepatenka, arba jo patenka labai mažai. Jei nėra oro pritekėjimo – nėra ir ištraukimo. Oro srautas neegzistuoja. Todėl ir oras grįžus namo būna pridusęs. Čia jokie ventiliatoriai nepadės. Nepadės ir tradicinė priverstinė ventiliacija, nes kotedžo savininkas išvažiuodamas ilgesniam laikui greičiausiai ją paprasčiausiai išjungs.

Visų pirma reikia įrengti oro pritekėjimo įtaisus. Po to išsandarinti visas vidines duris, nupjaunant jų apačią arba įrengiant specialias orui laidžias groteles jų apačioje. Sekantis žingsnis yra traukos vėdinimo kanaluose (pagalbinėse patalpose) užtikrinimas, natūraliu arba mechaniniu būdu. VĖDINIMAS TURI VYKTI NUOLATOS, NET IR TADA, KAI VIDUJE NĖRA ŽMONIŲ !

“Aereco” orlaidės užtikrina nepertraukiamą oro tiekimą į visas namo patalpas pagal realų poreikį. Tuo nereikėtų abejoti, nes “Aereco” technologija šiandiena yra 25 metų kruopštaus darbo ir bandymų rezultatas.