Sistema C

Mechaninis vėdinimas su pasyviu oro pritekėjimu ir aktyviu oro ištraukimu

Oro tiekimas į gyvenamas patalpas: 

 1. Kontroliuojamas pro rankiniu būdu valdomas orlaides įrengtas languose; 
 2. Kontroliuojamas pro rankiniu būdu valdomas orlaides įrengtas lauko sienose; 

Pritekančio oro pašildymas kompensuojamas pastato šildymo sistema.

Oro šalinimas iš pagalbinių patalpų: 

 1. Kontroliuojamas oro šalinimo modulio sukimosi greičio reguliavimu; 
 2. Kontroliuojamas rankiniu būdu, nustatant oro šalinimo difuzorių pralaidumą; 

Trauka vėdinimo kanaluose yra sąlygojama oro šalinimo modulio (ištraukimo ventiliatoriaus) sukuriamo neigiamo slėgio pastato viduje. Oro šalinimo modulis turi veikti nuolatos! Yra numatyti du oro šalinimo modulio veikimo intensyvumo režimai – bazinis ir forsuotas .

Ši sistema neveikia jei yra apribotas oro pritekėjimas. Visos vidinės durys pastate turi būti nesandarios, užtikrinančios gerą oro cirkuliaciją. 

+

 1. Paprasta eksploatacija 
 2. Nesudėtingas ir nebrangus įrengimas 
 3. Eikvojama nedaug elektros energijos (baziniu režimu) 
 4. Nereikalingi vertikalūs vėdinimo kanalai, iškylantys virš pastato stogo 
 5. Nedideli oro šalinimo modulio gabaritai įgalina
 6. jį patalpinti virš pakabinamų lubų 
 7. Galimos pakankamai ilgos horizontalios vėdinimo atšakos 
 8. Vėdinimo intensyvumas nepriklauso nuo lauko oro sąlygų 
 9. Veikia tyliai (baziniu režimu) 

 1. Pritekantis oras nefiltruojamas 
 2. Nestabilus oro srautų reguliavimas 
 3. Prarandama daug šiluminės energijos 
 4. Būtina elektros instaliacija oro šalinimo modulio valdymui 
 5. Eikvojama elektros energija (forsuotu režimu) 
 6. Veikia triukšmingai (forsuotu režimu)