Sistema A

Natūralus (pasyvus) vėdinimas

Oro tiekimas į gyvenamas patalpas: 

 1. Nekontroliuojama infiltracija pro nesandarumus pastato konstrukcijoje (langus, sienas…); 
 2. Kontroliuojamas pro rankiniu būdu valdomas orlaides įrengtas languose; 
 3. Kontroliuojamas pro rankiniu būdu valdomas orlaides įrengtas lauko sienose; 


Pritekančio oro pašildymas kompensuojamas pastato šildymo sistema. 

 1. Oro šalinimas iš pagalbinių patalpų: 
 2. Nekontroliuojamas, pro vėdinimo groteles ant vėdinimo kanalų angų; 
 3. Kontroliuojamas rankiniu būdu, žaliuzinių grotelių pagalba; 

Natūrali trauka vėdinimo kanaluose yra sąlygojama vėdinimo kanalo aukščio, temperatūrų skirtumo pastato viduje ir lauke bei vėjo greičio, apipučiančio vėdinimo kanalų išvadus virš pastato stogo. 


Ši sistema neveikia jei yra paribotas oro pritekėjimas arba neįrengti vertikalūs vėdinimo kanalai. Visos vidinės durys pastate turi būti nesandarios, užtikrinančios gerą oro cirkuliaciją.

+

 1. Paprasta eksploatacija
 2. Nesudėtingas įrengimas
 3. Neeikvojama elektros energija
 4. Veikia tyliai 

 1. Vėdinimo intensyvumas priklauso nuo lauko oro sąlygų
 2. Būtini vertikalūs vėdinimo kanalai iškylantys virš pastato kraigo 
 3. Horizontalios vėdinimo atšakos galimos iki 1 m ilgio
 4. Nestabilus oro srautų reguliavimas
 5. Prarandama daug šiluminės energijos
 6. Pritekantis oras nefiltruojamas 
 7. Esant apribotam oro pritekėjimui galimas oro srautų apsigręžimas vėdinimo kanaluose (oras įpučiamas pro vėdinimo kanalus į vidų)