Sistema A+

Hibridinis vėdinimas su kontroliuojamu oro pritekėjimu ir kontroliuojamu oro šalinimu

Oro tiekimas į gyvenamas patalpas: 
 1. Kontroliuojamas pro automatiškai valdančias oro srautus orlaides (hygro principu) įrengtas languose
 2. Kontroliuojamas pro automatiškai valdančias oro srautus orlaides (hygro principu) įrengtas lauko sienose

Pritekančio oro pašildymas kompensuojamas pastato šildymo sistema. 

Oro šalinimas iš pagalbinių patalpų:

 1. Kontroliuojamas (hygro principu) pro oro šalinimo įtaisus ant vėdinimo kanalų angų; 
 2. Kontroliuojamas rankiniu būdu, žaliuzinių grotelių pagalba; 

Trauka vėdinimo kanaluose yra sąlygojama konstruktyvinių (vėdinimo kanalo aukščio), meteorologinių (temperatūrų skirtumo pastato viduje ir lauke bei vėjo intensyvumo) sąlygų papildomas mechaninis ištraukimas Hibridinio ventiliatoriaus pagalba. Hibridinis ventiliatorius įrengimas ant pastato stogo apjungiant vėdinimo kanalus į kolektorius. Hibridinis ventiliatorius turi veikti nuolatos! 

Ši sistema neveikia jei yra apribotas oro pritekėjimas arba neįrengti vertikalūs vėdinimo kanalai. Visos vidinės durys pastate turi būti nesandarios, užtikrinančios gerą oro cirkuliaciją. 

+

 1. Paprasta eksploatacija 
 2. Nesudėtingas įrengimas
 3. Eikvojama labai nedaug elektros energijos
 4. Išsaugoma šiluminė energija dėka automatinio oro srautų reguliavimo hygro principu 
 5. Vėdinimo intensyvumas mažai priklauso nuo lauko oro sąlygų 
 6. Oro srautai vėdinimo kanaluose neapsigręžia net ir esant apribotam oro pritekėjimui 
 7. Veikia tyliai


 1. Būtini vertikalūs vėdinimo kanalai iškylantys virš pastato stogo
 2. Būtina elektros instaliacija ventiliatorių užmaitinimui
 3. Pritekantis oras nefiltruojamas
 4. Horizontalios vėdinimo atšakos galimos iki 3 m ilgio