Category Archives: Uncategorised

Natūralus (pasyvus) vėdinimas

Oro tiekimas į gyvenamas patalpas:
    1. Nekontroliuojama infiltracija pro nesandarumus pastato konstrukcijoje (langus, sienas…);
    2. Kontroliuojamas pro rankiniu būdu valdomas orlaides įrengtas languose;
    3. Kontroliuojamas pro rankiniu būdu valdomas orlaides įrengtas lauko sienose;

Pritekančio oro pašildymas kompensuojamas pastato šildymo sistema.

Oro šalinimas iš pagalbinių patalpų:
    1. Nekontroliuojamas, pro vėdinimo groteles ant vėdinimo kanalų angų;
    2. Kontroliuojamas rankiniu būdu, žaliuzinių grotelių pagalba;

Natūrali trauka vėdinimo kanaluose yra sąlygojama vėdinimo kanalo aukščio, temperatūrų skirtumo pastato viduje ir lauke bei vėjo greičio, apipučiančio vėdinimo kanalų išvadus virš pastato stogo.

Ši sistema neveikia jei yra paribotas oro pritekėjimas arba neįrengti vertikalūs vėdinimo kanalai. Visos vidinės durys pastate turi būti nesandarios, užtikrinančios gerą oro cirkuliaciją.

Mes dalyvaujame parodoje

STATYBA 2017 Klaipėda, kuri vyks 2017 metų Balandžio 6-9 dienomis. Maloniai kviečiame apsilankyti:) paroda-klp-2017

Neabejotinas energijos taupymas

Namuose mes kvėpuojame, prakaituojame, verdame, prausiamės, skalbiame – nuolatos išskiriame vandens garus, todėl drėgmės lygis patalpų ore yra tiesioginis žmogaus veiklos intensyvumo parmetras.   blog-_80_2

80% tik už 1/2 kaštų

AERECO HYGRO – tai prisitaikanti prie poreikių vėdinimo sistema, valdanti oro srautus atsižvelgiant į patalpų oro santykinį drėgnumą. blog-_80